Odnowienie regla dolnego

Kategoria: Wydarzenia

W lasach będących własnością Spółki POLSKIE TATRY S.A. rozpoczęto projekt przebudowy i odnowy drzewostanów dolnoreglowych. Pierwszy etap prac jest realizowany w rejonie ujścia Doliny Białego i obejmuje obszar 77 arów lasu będącego monokulturą świerkową w stanie rozpadu. Zły stan  drzewostanu jest konsekwencją działania wiatru halnego, gradacji kornika drukarza oraz obecności  huby korzeniowej i opieńki.

Prace leśne rozpoczęto jesienią 2019 roku od ogrodzenia terenu uprawy siatką leśną. Kolejny etap prac polega na cięciach pielęgnacyjnych wspomagających wzrost młodych drzewek stanowiących odnowienie naturalne. W miejscach z niedostateczną ilością odnowienia naturalnego wykonane będą nasadzenia sadzonkami jodły i buka pozyskanymi dzięki wsparciu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Lokalne pochodzenie sadzonek jest szczególnie istotne przy pracach odnowieniowych w rejonie regli tatrzańskich. Przewidywany termin zakończenia prac to wiosna 2020 roku.

Certyfikaty

Partnerzy